Utolsó frissítés: 2016-01-04

Tudományos tanulmányok

 • >

  Ifj. Várhelyi. Cs., Kuzman. E., Uray. Z., Várhelyi.Cs. (2010): Átmeneti-fémek Klatrokelátjai. Múzeumi füzetek 17-18(3): 50-62.

 • >

  Uray Z. (2009): A sugárkárosodások csökkentésének gyógyszeres lehetőségei napjainkban. Biofizika 36: 113-165.

 • >

  Ifj. Várhelyi Cs., Uray.Z., Farkas. Gy., Várhelyi. Cs. (2008): Átmeneti-fémek komplex vegyületei a rákkutatásban. Múzeumi füzetek 16(1): 5-21.

 • > Uray, Z. (2007): Radioprotektor és citoprotektor anyagok klinikai alkalmazása. - III. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Konferenciakötet. Ábel Kiadó, Kolozsvár, pp. 121-128
 • > Virág, P., Soritan, O., Brie, I., Fischer, E., Giurgea, R., Uray, Z., Pallinger, E. (2007): Mielosupresia post-chimioterapeutică şi limitele hemorestaurării cu factori stimulatori de colonii în leucemiile acute. - Radioterapie-Oncologie Medicala 13(1): 68-74
 • > Nagy-Tóth, F., Uray, Z. (2005): A magyar botanika gyökerei. — Magyar Tudomány 111(2): 216-225.
 • > Virág, P., Giurgea, R., Soritan, O., Uray, Z. (2005): Rolul unor factori stimulatori de colonii (G-CSF si GM-CSF) în restaurarea hematopoietica după chimioterapia intratecală a leucemiilor acute. - Analele SNBC 10: 142-147
 • > Virág, P., Soritan, O., Giurgea, R., Uray, Z. (2005): Mielosupresia post-chimio-terapeutică şi limitele hemorestaurării cu factori stimulatori de colonii în leucemiile acute. — Radioterapie-Oncologie Medicala 11(3):178-179
 • > Uray, Z. (2004): A citoprotektiv anyagok szerepe a daganatellenes sugár és kemoterápiában. - Orvostudományi Értesítő 77(4): 516-522
 • > Virág, P., Giurgea, R., Uray, Z., Soritan, O. (2004): Studiul comparativ privind efectele a două combinaţii diferite de citostatice şi factori stimulatori de colonii administraţi la copii cu leucemie acută. - Analele SNBC 9(2): 313-317
 • > Roman, I., Giurgea, R., Uray, Z., Gabos, M. (1995): Biochemical modification in the thymus, thyroid and adrenals following a Thyroxine and Leucotrofina treatment in female Wistar rats.- Revue Roumaine de Biologie, Serie de Biologie Animale 40(1): 65-68
 • > Soritan, O., Uray, Z., Virág, P., Fischer, E. (2000): Studiul comparativ asupra acţiunii hematorestauratoare a unor substanţe biomodulatoare la şobolani iradiaţi. - Romanian Journal of Compared Oncology supliment, 29-31
 • > Uray, Z. (2000): Sugárvédelmi kutatások Kolozsváron. — Korunk III. évfolyam, 11(3): 43-49.
 • > Ban, C., Uray, Z., Maniu, M., Suciu, G. (1995): Tratamentul cu iod radioactiv (I-131) al cancerului tiroidian. - Cancerul 3(11-12): 23-32
 • > Bara, A., Ban, C., Piciu, D., Uray, Z., Maniu, M. (1994): Dozarea tireoglobulinei prin metoda radioimunologică la bolnavi cu cancer tiroidian. - Cancerul 2(7): 13-15
 • > Piciu, D., László, G., Uray, Z. (1994): Modificări gonadice în iradierea internă cu iod radioactiv (I-131). - Cancerul 2(8): 16-21
 • > Uray, Z. (1994): Onkológiai sugár és kemoterápia optimalizálása biológiai kivonatokkal. - Múzeumi Füzetek 3: 65-68
 • > Roman, I., Giurgea, R., Uray, Z., Roşioru, C. (1993): Effects of Leucotrofina and Timolimfotropina on the liver of Wistar rats. - Romanian Journal of Physiology 30(1-2): 22-25
 • > Uray, Z., Abraham, S., Bara, A., László, G., Rădulescu, E., Maniu, M., Ban, C. (1993): Onkológiai sugár- és kemoterápia optimalizálása Leucotrofinnal - Izotoptechnika, Diagnosztika 6(2): 51-57
 • > Giurgea, R., Roşioru, C., Coprean, D., Uray, Z., Roman, I. (1992): Thymo-adrenal modifications in Wistar white rats consecutive to Timolimfotropina treatment. - Revue Roumaine de Biologie,Serie de Biologie Animală 37(2): 17-19
 • > Roman, I., Giurgea, R., Uray, Z. (1992): Aspecte privind influenţa tiouracilului asupra tiroidei, timusului şi suprarenalei la şobolanul Wistar - Studii şi Cercetări Biochimice 35(2): 123-131
 • > Roman, I., Giurgea, R., Uray, Z. (1992): Dinamica anticorpilor la şobolani Wistar în urma administrării de Leucotrofina. - Studii şi Cercetări de Biologie 44(2): 127-130
 • > Giurgea, R., Roşianu, C., Coprean, D., Uray, Z. (1991): Thymic and supra-renalian response of Wistar rats following the administration of the humoral thymic factor (Leucotrofina) and of the cytostatic cyclophosphamide. - Revue Roumaine de Physiologie 28(3-4): 113-116
 • > Sandu, D., Abraham, A., Uray, Z. (1991): Efectele iradierii şi ale administrării unor extracte de timus asupra activităţii enzimatice cerebrale la şobolani Wistar - Studii şi Cercetări de Biologie, Seria Biol. Anim. 43(1-2): 45-49
 • > Abraham, A., Uray, Z., Borşa, M., Cicos, V. (1990): Comparativ study concerning on the 58-Fe uptake into erythrocytes of gamma-irradiated mice. - Clujul Medical 63(3-4): 275-278
 • > Toma, V., Bosica, I., Uray, Z. (1989): Acţiunea Leucotrofinei-Ellem asupra germinării şi creşterii plantelor. - Clujul Medical 62(2): 165-168
 • > Abraham, A., Sandu, D., Borşa, M., Cicos, V., Uray,Z. (1987): Acţiunea radiaţiilor ionizante asupra unor enzime cerebrale markeri de membrane. - Bul. Soc. Nat. Biologie Celulară 17(5): 87-90
 • > Abraham, A., Uray, Z., Borşa, M., Chis, L. (1985): Acţiunea Trofoparului asupra regenerării sistemului hematopoietic la şoareci A2G iradiaţi cu doze subletale - Studii şi Cerc.Biol. Biologie Animală 37(2): 129-133
 • > Crivi, S., Toma, V., Uray, Z. (1985): L’effect de la Leucotrofina sur la reactivite d inhibition de la migration des macrophages, au derive proteine purifiee chez les cobayes immunises et thymectomises - Rev.Roum. Biol. Biologie Animale 30(1): 51-55
 • > Uray, Z., Imreh, Şt., Suciu, D., Maniu, M., Ban, C. (1985): Influence of ThymicHumoral Factor(s) on haemopoiesis in mice - Radiosensitization Newsletter 4(4): 1-5.
 • > Galdean, D., Alangiu, P., Uray, Z., Voiculeţ, N. (1983): Efectul protector al Thiolei asupra genotoxicităţii bezopirenului la nivelul măduvei osoase de şoarece - Oncologia 22(3-4): 223-228
 • > Giurgea, R., Coprean, D., Uray, Z. (1983): Reactions du thymus et de la bourse Fabricius a l'administration de Leucotrofina chez les poulets. - Agressologie 24(1): 27-30
 • > Giurgea, R., Coprean, D., Uray, Z. (1983): Thymo-bursal reactions to Levamisol in chickens - Rev.Roum.Biol.Biologie Animale 28(2): 144-147
 • > Abraham, A., Rusu, V., Borşa, M., Uray, Z., Ban, C. (1982): Effect of methylandrostenediol and lymphostimulatory thymic factors on the reactivity of andrenal cortex of X-irradiated A2G mice - Radiobiology-Radiotherapy 23(14): 178-186
 • > Chiricuţă, I., Crivii, S., Uray, Z. (1982): Repeuplement de la rate par des cellules fonctionelles chez les souris irradiees sous l'effet de la Leucotrofine et du Polidin - Agressologie 23(3): 95-98
 • > Coprean, D., Giurgea, R., Uray, Z. (1982): Efectul Leucotrofinei asupra unor parametrii ai metabolismului glucidic la puiul de găină - Studii si Cerc. Biologice, Ser. Biol. Anim. 34(2): 111-114
 • > Coprean, D., Giurgea, R., Uray, Z. (1982): Efectul Levamisolului asupra câtorva parametrii ai metabolismului glucidic la puiul de găină. - Clujul Medical 55(4): 326-328
 • > Duma, I., Korcsog, M., Călăuz, S., Uray, Z., Maniu, M. (1982): Influenţa extractului de propolis standardizat asupra irigaţiei sanguine a mucoasei bucale şi a unor glande endocrine la şobolani - Clujul Medical 55(3): 10-15
 • > Sandu, V., Abraham, A., Uray, Z. (1982): Efectele tratamentelor cu metil-androstendiol în asociaţie cu extracte timice asupra intestinului subţire al şobolanilor iradiaţi - Studii şi Cercetari Biologice Biol. Anim. 1(34): 50-52
 • > Sucui, D., Uray, Z. (1982): Density of nuclear matrix isolated from some radiosensitive and radioresistent rat tissues - Studia Biophysica 89(3): 230-234
 • > Bordas, E., Bretter, E., Uray, Z. (1981): L’action de la spironolactone sur la function de la glande thyroid des rate blanche. - Endocrinologie 19: 33-37
 • > Chiricuţă, I., Frenkel, Z., Uray, Z., Simu, G. (1981): Modifications hormonales et histologiques provoquees par immunostimulateurs nonspecifiques ches les cobayes avec immunite normal ou deprimee. - Agressolgie 22(3): 105-110
 • > Uray, Z. (1981): Aspecte privind aplicaţiile în clinica oncologică a substanţelor radioprotectoare - Oncologia 20(4): 241-252
 • > Rădulescu, E., Galatar, N., Uray, Z., Ban, C. (1980): Hematological and histological experimental investigations on the therapeutic effect of Leucotrofina. - Rev. Roum. Morphol. Embryol. 26(1): 15-19
 • > Uray, Z., Ban, C., Maniu, M., Bucur, M., Carpen, M. (1980): Valeur de la Leucotrofine comme adjuvant dans la radiotherapie antitumorale. - Agressologie 21(4): 215-218
 • > Uray, Z., Imreh, Şt., Suciu, D., Maniu, M., Ban, C. (1980): Influence of thymic humoral factors on haemopoiesis in mice. - Rev. Roum. Morphol. Embryol. 26(1): 81-85
 • > Uray, Z., Suciu, D., Maniu, M., Ban, C. (1980): Radioprotective effect of Leucotrofine upon radiation sickness in mice. - Radiat.Environ.Biophys. 10(4): 19-22
 • > Spârchez, C., Uray, Z., Maniu, M., Ban, C. (1979): Efectul radioprotector al Folcisteinei-U. - Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Vegetala 31(2): 111-113
 • > Suciu, D., Uray, Z. (1979): Cell Proliferation in the Thymus of Ehrlich ascites tumor-bearing mice. — Neoplasma 26(3): 275-280
 • > Uray, Z., Rădulescu, E., Suciu, D., Maniu, M., Ban, C. (1979): The effect of thymic humoral factor (Leucotrofina) upon regeneration of haemopoietic and lymphatic tissues of irradiated mice. - Panminerva Medica 21(2): 57-62
 • > Uray, Z., Suciu, D., Maniu, M., Ban, C. (1979): Radioprotective effect of Leucotrofina upon radiation sickness in mice. - Radiobiologia-Radiotherapia 20(3): 678-684
 • > Uray, Z., Maniu, M., Ban, C. (1978): Testul cu Fe-59 în studiul substanţelor radioprotectoare şi teraputice utilizate în radioterapia tumorilor maligne. Substanţe terapeutice. - Oncologia 17(4): 211-213
 • > Olinici, D., Uray, Z., Ban, C. (1977): Modificări cromosomiale induse de iradierea internă cu Iod-131. - Oncologia 16(4): 31-34
 • > Colan, M., Cuparencu, B., Uray, Z. (1976): Influenţa expunerii la frig şi a unor medicamente asupra funcţiei tiroidiene şi suprarenalei la animale. - Clujul Medical 49(2): 209-214
 • > Frenkel, Z., Simu, G., Uray, Z. (1976): Principales fractions des 17-ceto-steroids et aspect microscopique des surranales, de l'hypophyse et des testicules chez les cobayes irradies et protégés par substances neurotropes. - Agressologie 16(1): 35-42
 • > Suciu, D., Uray, Z., Abraham, A. (1975): Effects of irradiation on the release and retension of labeled DNA in the small intestine of mice. - Srahlentherapie 150(2): 149-153
 • > Todoruţiu, C., Mulea, R., Daicoviciu, D., Uray, Z., Risca, R. (1975): Studiul acţiuni unor substanţe citostatice asupra celulelor tumorale in vivo şi in vitro cu metoda de autohistoradiografie. - Oncologia XIV(1): 13-22
 • > Duma, I., Radu, A., Andronescu, E., Uray, Z., Maniu, M. (1974): Utilizarea radioizotopilor în testarea unor preparate cu clorofilă, în vederea utilizării în stomatologie. - Clujul Medical 47: 373-378
 • > Ghircoiaşu, M., Clichici, M., Uray, Z. (1974): L’influence de l'irradiation locale de la peau par Sr-90-Y-90 sur certaines enzymes hepatique. - Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Biologie 1: 123-126
 • > Gidaly, M., Gorgan, V., Negomireanu, T., Uray, Z. (1974): Cerecetări asupra radioidocaptării tiroidiene şi hepatice la şobolani albi intoxicaţi cu tetraclorura de carbon. - Clujul Medical 47: 341-344
 • > Frenkel, Z., Uray, Z., Simu, G. (1973): Morphofunctional changes in Guinea-pig irradiated and protected with neurotropic drugs. - Radiobiologia Radiotherapia 14(5): 613-618
 • > Gidaly, M., Uray, Z., Gorgan, V. (1973): Modificări ale tiroxinemiei la şobolani intoxicaţi cu Cl 4 C. - Studia Univ. Babes-Bolyai, Series Biologia Fasciculus 1: 133-136
 • > Bologa, S., Fărcăşanu, M., Uray, Z., Galatar, N. (1972): La circulation intrahepatique dans occlusion intestinale experimentale. - Revue Roumaine de Medicine Interne 9(2): 147-150.
 • > Gidaly, M., Gorgan, V., Uray, Z., Negomireanu, T. (1972): Modificări ale iodocaptării tiroidiene şi hepatice la şobolani albi intoxicati cu Cl 4 C. - Clujul Medical 45(4): 749-751
 • > Pora, E., Mustea, I., Uray, Z. (1972): Influence of the change in redox equilibrium of tissue on the lethal effect of ionizing radiation. — Revue Roumaine de Biologie, Ser. Zoologie 17(4)
 • > Suciu, D., Uray, Z. (1972): In vivo fragmentation of rat spleen DNA after administration of 5-Fluorouracil. — Studia Biophysica 33(1): 67-72
 • > Derevenco, P., Derevenco, V., Uray, Z., Sovrea, I., Anghel, I., Bogdan, G.(1971): Modificări hormonale, circulatorii şi metabolice sub efectul antrenamentului experimental. — Fiziologia normală şi patologică 18(1): 37-48
 • > Gidaly, M., Gorgan, V., Bâlcea, M., Uray, Z., Dancescu, M., Holan, T. (1971): Influenţa AET-lui asupra unor procese immunologice la iepurii iradiaţi cu Cobalt radioactiv. — Clujul Medical 44(3): 631-634
 • > Gidaly, M., Uray, Z., Gorgan, V., Negomireanu, T. (1971): Cercetări asupra fosfocaptării hepatice, suprarenale, şi tiroidiene la şobolani intoxicaţi cu tetraclorura de carbon. — Clujul Medical 44(2):. 379-384
 • > Imreh, Şt., Uray, Z., Holan, T., Lazányi, A. (1971): Radioprotective effectiveness of Luvatren on the X-ray induced chromosome Breakage-Reunion process in Vicia faba. — Studia Biophysica 29: 205-210
 • > Imreh, Şt., Uray, Z., Racoviţa, L. (1971): Unele condiţii ale experimentului pe animal în radiobiologie. — Clujul Medical 44(3): 653-660
 • > Mureşan, T., Mustea, I., Uray, Z., Chiricuţă, I. (1971): Radiosensitisation of E. coli cells by non-toxic thymine analogues. — Studia Biophysica 27(2): 97-101
 • > Mustea, I., Uray, Z. (1971): Radiosensitivity changes in mice under the action of phenylhydrazine. — Studia Biophysica 26(1): 41-47
 • > Uray, Z., Fărcăşanu, M. (1971): Die Strahlenschutzwirkung von Luvatren. — Studia Biophysica 7(2): 81-84
 • > Micle, P., Cachita, D., Popovici, Gh., Uray, Z. (1970): Absorbţia Cr-51 şi I-131 de către seminţele unor plante din familia Caryophylaceae. — Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Biologie 1: 71-77
 • > Suciu, D., Uray, Z., Mustea, I. (1970): In vivo fragmentation of rat spleen DNA after administration of bifunctional nitrogen mustards. — Studia Biophisica 20(3):131-138
 • > Uray, Z., Fărcăşanu, M., Maniu, M. (1970): L’action radioprotectrice de la Trimipramine. — Agressologie 11(2): 135-138
 • > Baba, I., Duma, I., Holan, T., Derevenco, V., Uray, Z. (1969): Cerecetări privind metabolizarea metioninei-S-35 in paradontopatii. — Clujul Medical 42(4): 499-505
 • > Dascălu, R., Grecu, E., Fărcăşanu, M., Uray, Z., Ursu, G. (1969): LATS and TSH levels and thyroid suppressibility. — Peptide Hormone 1: 477-478
 • > Nagy, F., Uray, Z., Asandei, A. (1969): Die gleichzeitige anwendung der autoradiographischen und autohistoradiographischen methoden in der Erforschung des Stoffwechels der Radionucleotiden bei Pflanzen. - Revue Roumaine de Biologie Serie Botanique 14(2): 117-122
 • > Pálffy, D., Manta, D., Holan, T., Uray, Z. (1968): Acumularea iodului în tiroidă şi indicele de conversiune a radioiodului la vaci de lapte şi tineret taurin — Seria Medicina Veterinara şi Zootechnie 8: 19-26
 • > Derevenco, P., Derevenco, V., Uray, Z., Szántai, J. (1966): Modificări hormnale şi metabolice în effort şi stress farmacologic. — Fiziologia normală si patologică 12(1): 29-38
 • > Vaida, A., Holicska, D., Lázár, A., Duca, S., Holan, T., Uray, Z., Bulbuk, E. (1965): Originea, circulaţia şi resorbţia lichidelor labirintice.II. — Oto-Rino-Laringologie 10(3): 325-333.
 • > Szántai, J., Derevenco, P., Derevenco, V., Uray, Z. (1963): A study of P-32 inclusion into erythrocytes in stress. — Patologiceskaja Fiziologia I Experimentalnaja Terapia (URSS) 5: 53-55
 • > Straus, H., Holan, T., Nestor, I., Vaida, V., Uray, Z., Rosenberg, A., Radu, G., Popescu, G., Bozac, G. (1962): Observaţiuni asupra scăderii rezistentei faţă de infecţii la animalele tratate cu izotopi. — Technica Nucleară 2: 23-27

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • >

  Uray Z. (2011): Csalások, hamisítások, plagizálások a tudományban. A tudomány határai. Korunk Press, Pp. 175-183.

Könyvfejezetek

 • > Uray, Z., Ban, C., Maniu, M. (1985): Toxicological and radiobiological studies concerning the clinical use of radioprotective drugs. — in: Timar, M. (szerk.): Drug Toxicity. Editura Medicală, Bukarest, pp. 49-60.
 • > Uray, Z (1984): Efectul cancerigen al substanţelor radioactive naturale şi artificiale. - in: Chiricuţă, I. (szerk.): Cancerologie. Editura Medicală, Bukarest, pp. 469-482.
 • > Uray, Z. (1977): Protecţia chimică contra radiaţiilor ionizante. - in: Rădulescu, D. (szerk.): Probleme de radiologie şi mediciă nucleară, vol. I.. Editura Academiei Române, Filiala Cluj, Kolozsvár, pp. 85-106.

Szerkesztett könyvek és kötetek

 • > Chiricuţă, I. (1992): Biologia animalului de laborator şi oncologie comparată. - Enciclopedia Oncologică vol. 19. Editura IOC-Cluj, Kolozsvár.
 • > Chiricuţă, I. (1984): Hemopatii maligne. - Enciclopedia Oncologica vol. 10. Editura IOC-Cluj, Kolozsvár.
 • > Chiricuţă, I. (1981): Cancerul sânului - experienţa românească. - Enciclopedia Oncologica vol. 7. Editura IOC-Cluj, Kolozsvár.
 • > Chiricuţă, I. (1981): Cancerul, oncologie comparată. - Enciclopedia Oncologica vol. 6. Editura IOC-Cluj, Kolozsvár.
 • > Chiricuţă, I. (1980): Cancerul şi mediul ambiant. - Enciclopedia Ocologica vol. 5. Editura IOC-Cluj, Kolozsvár.
 • > Chiricuţă, I. (1977): Cancerul sânului. - Enciclopedia Oncologica vol. 2. Editura IOC-Cluj, Kolozsvár.

Könyvek

 • > Rădulescu, D., Uray, Z. (1984): Cercetări experimentale şi clinice cu extracte de timus. Editura Academiei Române, Filiala Cluj, Kolozsvár.